Privacy verklaring

Inleiding

Dit is de Privacy Statement van ARX Frediani. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen.

Verzamelde gegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal gegevens van je nodig. ARX Frediani verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • - Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • - Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • - De afhandeling van je bestellingen en opdrachten;
  • - Uitvoering van de bij ons afgenomen diensten;
  • - Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

Beveliging

De gegevens worden intern op een beveilige omgeving opgeslagen.

Delen van gegevens

Gegevens worden alleen gedeeld als er een wettelijke verplichting toe is. Een politievordering kan ons verplichten om gegevens met de politie te delen.

Gegevens kunnen ook worden gedeeld om opdrachten, bestellingen of storingen te kunnen oplossen. Zoals het bestellen en registeren van domeinnamen.

Bewaartermijn

Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt worden de gegevens die niet meer nodig zijn verwijderd, na de wettelijke bewaartermijnen verwijderen wij alle gegevens.

Privacy Policy

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.